در تاریکی شب در راهروهای کاخ شاه، دسیسه ای در جریان است. صدای قدم های مشکوک و ناآشنا از هر سو می آید. هر کس باید هر چه که دیده را به خاطر بسپارد. زیرا رویارویی نهایی در تاریکی اتفاق می افتد. «چراغ ها» یکی یکی خاموش می شود و وقتی که آخرین چراغ خاموش شود، خنجرها بیرون می آید و شب خونین آغاز می شود.

خرید بازی

جلسه‌ای در پلتفرم گفت‌وگوی آنلاین مورد انتخاب شما با حضور یک بازی‌گردان. می‌توانید بازی مورد علاقه خود را انتخاب کنید؛ یا فانفار پس از گفت‌وگوی نیازسنجی، انتخاب بازی را بسته به نیاز‌های سازمانی شما انجام دهد.

رویداد آنلاین

رویداد حضوری ما

فانفار رویدادی برای شما برگزار می‌کند. این رویداد بسته به بلیت انتخابی، نوع بازی و تعداد بازیگردان‌ها برای شما شخصی‌سازی و اجرای بازی‌‌‌های این رویداد از میان بیش‌از ۱۰۰ بازی متنوع در موضوعات زیر، با نگاهی به نیازهای سازمانی شما انتخاب می‌شود.

رویداد حضوری شما

​شما رویدادی برای سازمان خود دارید و فانفار بر اساس رویداد شما بازی‌ای شخصی‌سازی شده طراحی و اجرا می‌کند.

گزارش‌ها

سبد خرید