در تاریکی شب در راهروهای کاخ شاه، دسیسه ای در جریان است. صدای قدم های مشکوک و ناآشنا از هر سو می آید. هر کس باید هر چه که دیده را به خاطر بسپارد. زیرا رویارویی نهایی در تاریکی اتفاق می افتد. «چراغ ها» یکی یکی خاموش می شود و وقتی که آخرین چراغ خاموش شود، خنجرها بیرون می آید و شب خونین آغاز می شود.

خرید بازی

ارسال درخواست

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

Send

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.