ایستگاه
​​​​​​​
چه کسی مسافر بیشتری سوار می‌کند؟
در بازی ایستگاه شما از خلاقیت و زیرکی خود استفاده می‌کنید تا موقعیت‌های خنده‌داری برای هم‌بازی‌های خود بسازید و کاری کنید دیگران بدون این که بدانند از خواسته‌های پنهان شما پیروی کنند.
نیاز نیست برای این بازی دور میز بنشینید یا حتی در یک اتاق بمانید؛ این بازی هم زمان با دورهمی شما جریان دارد. در طول بازی هر بازیکن سعی می‌کند بازیکنان دیگر را ایستگاه کند؛ یعنی موقعیتی ایجاد کند که بازیکنان دیگر را سوار کند و به مقصد پشت بلیت برساند تا از آنان کرایه بگیرد.

خرید بازی

ارسال درخواست

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

Send

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.